İş Kazası & Bedensel Tazminat

BAŞVURU FORMU

  Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizlilik Bildirimini incelediğimi ve Fil Hazar Çözüm Merkezi ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ediyor ve işbu formdaki kişisel verilerimin Fil Hazar Çözüm Merkezi tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum.

  İş Kazası & Bedensel Tazminat

  İŞ KAZASI NEDİR?

  1. İşçinin, iş akdini ifa ederken yahut iş akdini ifa etmek üzere işin yapılacağı yere seyahat ederken, bedensel ve manevi bütünlüğünde zarar meydana gelmesidir. İşçi-İşveren ilişkisi içerisinde işverenin kusurlu yahut ihmali davranışı ile sebebiyet verdiği zararlardan sorumluluğu aslidir.
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesine göre İş Kazası;
  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülen bir iş esnasında ve görevi kapsamında,
  • Asıl işini yapmak amacıyla, başka bir yere gönderilmesi esnasında,
  • Emziren kadın sigortalının, çocuğa süt vermek için ayrılan zamanlarda,

  meydana gelen ve işçiyi hemen veya sonradan zarara uğratan olaydır.

  • İŞ KAZASININ UNSURLARI

  Bir olayın iş kazası olarak kabul edilmesi için belirli şartların ve unsurların bir arada olması gerekmektedir. Bu unsurlar;

  • Kazaya uğrayanın iş akdi ile bağlı olması, İş kanununa tabi olması,
  • Kaza sebebi ile beden ve ruhsal bütünlüğün bozulmuş olması,
  • Meydana gelen kazanın iş akdinin ifa edileceği yer, zaman ve şekilde gerçekleşmesi,
  • Meydana gelen kaza ile işveren arasında illiyet bağı bulunması,

  gerekmektedir.

  • İŞ KAZASININ BİLDİRİM/ŞİKÂYET SÜRESİ

  İşveren tarafından kolluk kuvvetlerine derhal veya ve bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne en geç kazanın meydana gelmesinden sonraki 3 (Üç) iş günü içinde iş kazasının bildirilmesi zorunludur. Ancak iş kazasının meydana gelmesinden sonra işveren tarafından hemen öğrenilmesi mümkün değil ise, öğrenildiği ilk andan itibaren 3 günlük süre başlayacaktır. Bildirim işveren tarafından yerine getirilmemiş ise işçi tarafından da bildirim yapılabilir.

  • İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİ NELER YAPMALIDIR?

  İş kazasının meydana geldiği anda en önemli olan işçinin sağlık ve sıhhatini korumak amacıyla ivedi olarak önlemlerin alınması ve sağlık ekiplerini ile kolluk kuvvetlerinin olaydan haberdar edilmesidir. Sağlık ekipleri yahut özel araçlar ile hastaneye gidilmesi ve hastane kayıtlarına meydana gelen olayın iş kazası olarak belirtilmesi gerekmektedir.

  Kolluk kuvvetleri tarafından alınacak ifadesinde meydana gelen olayın iş akdi yükümlülükleri sırasında işin yerine getirilmesi esnasında gerçekleştiği ve iş kazası olduğu beyan edilmesi ardından işveren aleyhine iş kazasından kaynaklı uğranılan zararın tazmini amaçlı iş kazası davası açılmalıdır.

  İşveren tarafından iş akdi feshedilir ise zaman kaybetmeksizin İş Mahkemelerinde iş akdinin feshinden dolayı dava yoluna gidilmesinde fayda vardır.

  Ayrıcalıklarımızı Keşfedin.

  Kaliteli ve
  Güvenilir Hizmet

  Uzman kadromuz ve danışmanlarımızla danışanlarımıza kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak için çalışmaktayız.

  Hızlı Destek ve
  Sürekli İletişim

  Danışanlarımıza en hızlı ve şeffaf desteği sunmak için çalışmaktayız. Başvuru öncesi ve sonrası tüm süreç içerisinde danışanlarımızı bilgilendirmekteyiz.

  Uzman Kadro ve
  Profesyonel İş Deneyimit

  Alanında uzman ve deneyimli kadromuzla danışanlarımıza en iyi hizmeti sunmaktayız.

  Bedensel Hasar Canlı Destek