İş Kazası ve İşçi Alacakları

BAŞVURU FORMU

  Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizlilik Bildirimini incelediğimi ve Fil Hazar Çözüm Merkezi ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ediyor ve işbu formdaki kişisel verilerimin Fil Hazar Çözüm Merkezi tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum.

  İş Kazası ve İşçi Alacakları

  İş Kazası ve İşçi Alacakları nedir?

  İş kazası ve işçi alacakları, işçi haklarını korumak ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almalarını teşvik etmek amacıyla hukuki düzenlemelere tabi tutulmuştur. İş kazaları durumunda işçilere tazminatlar ödenirken, işçi alacakları da işçinin işten ayrılması veya işverenin iflası gibi durumlarda hak sahibine ödenir. İşçi alacakları, işçi ve işveren arasındaki sözleşme ve iş kanunlarına göre belirlenen kurallara göre hesaplanır ve ödenmelidir.

  iş kazası ve işçi alacakları

  İş Kazası Nedir?

  İş kazası, işçinin iş yaşamında meydana gelen ve işçinin yaptığı işin olağan risklerini bünyesinde barındıran kazaları ifade etmektedir. Günümüzde özellikle sanayi sektöründe işçilerin can güvenliğini riske atabilecek pek çok durum bulunmaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması zorunlu bir gerekliliktir. Maalesef, iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken tedbirlerin alınmaması ve işçilerin canlarının pahasına çalıştırıldığı durumlar sıkça görülmektedir. Bu tür durumlarda iş kazaları ölümle sonuçlanabilir. İş kazası sonucunda ölüm gerçekleştiğinde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan işveren birinci derecede sorumludur.

  İş Kazası Halinde Yapılması Gerekenler Nelerdir? İş kazası meydana geldiğinde, işçi ve işverenin kanundan kaynaklı bazı yükümlülükleri doğar ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sorumluluk doğurabilir. Dolayısıyla iş kazası meydana geldiğinde şunlar yapılmalıdır:

  1. Öncelikle sağlık müdahalesi gerçekleştirilmelidir.
  2. İş yeri kaza raporu düzenlenmeli, tutanağa iki şahit adı yazılmalı ve imzaları alınmalıdır.
  3. İş kazası, bağlı bulunan kolluk birimine (Emniyet veya Jandarma) bildirilmelidir.
  4. İş kazası, bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Birimine bildirilmelidir.

  İş Kazası Halinde Açılacak Davalar Nelerdir? İş kazası işçinin yaralanması veya ölümü ile sonuçlanabilir. Bu durumda şunlar yapılabilir:

  1. Ceza Davası
  2. Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılacak Rücu Davaları

  İş Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır? İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davaları, iş kazasının meydana gelmesinde kusuru olan, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan işverene karşı açılır. Bu dava aynı zamanda işverenin kendisini temsil eden çalışanlarına veya aracı kişilere de yönlendirilebilir. İş kazası tazminat davasında, işçinin aldığı maaş ve uğradığı zararlar dikkate alınır.

  İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır? İş kazası tazminatı hesaplanırken işçinin maluliyet durumu, kusuru, yaşayacağı süre, aylık ücreti ve uğradığı zararlar dikkate alınır. Bir uzman bilirkişi raporu ile bu faktörler değerlendirilerek tazminat miktarı belirlenir.

  İş Kazalarında Zamanaşımı İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davaları için genel zamanaşımı kuralları geçerlidir. İş kazası sonrası açılacak bu tür davalar, kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde veya en fazla 10 yıl içinde zamanaşımına uğrayabilir.

  İş Kazalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davaları, İş Mahkemeleri’nde görülür. Yetkili Mahkeme, iş kazasının meydana geldiği yer, yani haksız fiilin gerçekleştiği mahkeme olarak belirlenir. Ayrıca, davalının ikametgahında da dava açılabilir.

  İşçi Alacakları Nelerdir? İşçi alacakları, işçinin çalıştığı süre boyunca kazandığı hakları içerir. Bu alacaklar arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş kazası ve meslek hastalığı tazminatları, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, asgari geçim indirimi (AGİ), kötü niyet tazminatı gibi unsurlar bulunur.

  İşçilerin bu çeşitli sebeplerden kaynaklanan alacaklarını alabilmesi için gerekli başvuruların yapılması ve hak kaybı yaşanmaması çok önemlidir. İşçi alacakları, işçinin işten ayrılması, işverenin iflası veya işyerinin kapanması gibi durumlarla ortaya çıkabilir ve her durumda işçiye hakları ödenmelidir.

  Sonuç olarak, iş kazaları ciddi sonuçlara yol açabilir ve işçilerin haklarını korumak için gerekli adımların atılması önemlidir. İşçi alacakları da işçilerin emeklerinin karşılığını almasını sağlar ve bu hakların korunması için yasal süreçlere başvurulmalıdır.

  https://filfilo.com/iletisim/

  Ayrıcalıklarımızı Keşfedin.

  Kaliteli ve
  Güvenilir Hizmet

  Uzman kadromuz ve danışmanlarımızla danışanlarımıza kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak için çalışmaktayız.

  Hızlı Destek ve
  Sürekli İletişim

  Danışanlarımıza en hızlı ve şeffaf desteği sunmak için çalışmaktayız. Başvuru öncesi ve sonrası tüm süreç içerisinde danışanlarımızı bilgilendirmekteyiz.

  Uzman Kadro ve
  Profesyonel İş Deneyimit

  Alanında uzman ve deneyimli kadromuzla danışanlarımıza en iyi hizmeti sunmaktayız.

  Bedensel Hasar Canlı Destek