SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular.

Müşterilerin en çok hangi soruları sorduğunu sizler için cevapladık!

Ölümlü trafik kazaları neticesinde; destekten yoksun kalma tazminatı, ferdi koltuk kaza sigortası tazminatı ve manevi tazminat almaya hak kazanabilirsiniz. Yaralanmalı kazalarda ise maluliyetiniz sebebiyle iş gücü kaybınızdan doğan maddi tazminat ve manevi tazminat haklarınız doğmaktadır.

Ölüm ve yaralanmalı trafik kazalarında ortaya çıkan tazminat isteme süresi; Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olan zamanaşımı süresine göre uygulanır. Yaralanmalı trafik kazalarında süre, kaza tarihinden itibaren 8 yıldır. Ölümlü trafik kazalarında ise süre kaza tarihinden itibaren 15 yıldır. Yaşanmış olan aynı trafik kazası olayında hem ölü, hem yaralı varsa tazminat isteme süresi 15 yıl olacaktır.

Ferdi kaza koltuk sigortasından doğan tazminatlarda ise kişinin mirasçıları tazminat hakkına sahiptir. Yine vefat edenin yakınlarının duruma göre manevi tazminat talep etmek hakları da vardır.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında zarar görenin yakınlarına veya kazazedelere ödenecek tazminat tutarı, alanında uzman kişiler ile aktüerya bilirkişilerince nitelikli olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplama, zarar görenin uğramış olduğu zararın tam olarak tespiti noktasında oldukça önemlidir.
Ölümlü ve/veya yaralanmalı trafik kazasında zarar görenin geliri belgelenemiyorsa asgari ücret üzerinden zararın hesaplandığını belirtmek gerekir

Ölümlü trafik kazası neticesinde ortaya çıkacak cenaze ve defin gibi masrafları, ferdi kaza koltuk tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatını vefat edenin eşi, çocukları, anne ve/veya babası maddi ve manevi tazminat olarak almaya hak kazanırlar.

a. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki Karayolları Trafik Kanunu gereğince, zorunlu trafik sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

b. Ölümlü ve/veya yaralanmalı trafik kazalarında zorunlu trafik sigortası bulunmayan ve trafikte bulunan araçların verdiği maddi ve manevi zararlardan dolayı üçüncü kişilerin mağdur olmasını engellemek amacıyla güvence hesabı kurulmuştur. Kazaya sebebiyet veren tarafın trafik sigortası bulunmasa dahi güvence hesabından söz konusu maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.

c. Maddi hasarlı trafik kazalarında ise karşı tarafın trafik sigortası bulunmadığı takdirde, aracınızda meydana gelen hasar bedeli kazaya sebebiyet veren kişinin kendisinden tahsil edilebilmektedir.

Trafik kazalarından doğan yaralamalarda mutlaka ifadeniz alınır ve şikâyetçi olup olmadığınız sorulur. Yine bir yakınınızın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında da mutlaka Emniyet Müdürlüğü ya da Cumhuriyet Savcılığı ifadenizi alarak şikâyetinizin olup olmadığını sorar. Şikâyetçi olmasanız dahi; maddi (destekten yoksun kalma tazminatı, ferdi koltuk kaza sigortası tazminatı vb.) ve manevi tazminat haklarınız şikâyet hakkınızla bağlı olmadığı için talep edilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki; dosyanıza bir uzlaşmacı atanmış ve karşı tarafla uzlaşmışsanız tazminat talep edemezsiniz.

Tek taraflı bir trafik kazasında yolcu konumunda olan kişi, aracın trafik sigortasından tazminat alabilir. Genel Şartlar kapsamında belirtilen rücu (tazminat ödendikten sonra aracın sürücüsünden ve sahibinden talep edilmesi) sebeplerinden bir veya birkaçının bulunmaması halinde sürücüye veya araç sahibine herhangi bir zarar gelmez. Ancak; alkollü araç kullanılmasından dolayı kazaya sebebiyet verilmemesi, aracın ehliyetsiz olarak kullanılmaması, aracın sigortasının olması ve kazanın rücuya neden olacak sebeplerden dolayı meydana gelmiş olmaması gereklidir.

Ayrıca sigorta poliçesi üst limitini aşan bir miktarda zarar söz konusu ise limiti aşan kısım için hatalı araç sürücüsünden dava yoluyla talepte bulunabilirsiniz.

Ölümlü ve/veya yaralanmalı trafik kazaları sebebiyle alınacak tazminat miktarı etkileyen birden çok unsur vardır. Tazminat hesaplaması kişinin yaşı, gelir durumu, maluliyet durumu, kusur durumu gibi hususlar dikkate alınarak hesaplanmakta olup her mağdura aynı miktarda tazminat ödenmemektedir. Kaza sonucu hesaplanacak tazminat miktarını öğrenmek için tazminatın alanında uzman aktüer uzmanı tarafından hesaplanması gerekmektedir.

Her trafik kazasında tazminat alma süresi farklılık göstermektedir. Yaralanmalı trafik kazalarında mağdurların tedavisi tamamlandıktan sonra sürekli iş göremezlik oranı tespit edilmektedir. Tedavi süreci devam ederken maluliyet tespiti yapılamamakta olup, bu süre ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir.(Uzuv kaybı, organ kaybı ve omurga kırıklarında tedavi sürecinin bitmesini beklemeye gerek yoktur ve tazminat başvurusu derhal yapılabilir.) Maluliyet durumu tespitine göre bir miktar ya da tazminatın tamamı alınabilmektedir. Rapor almadan önce de sigorta şirketine tazminat talebiyle başvuru yapılabilmekle birlikte bu başvurularda rapor olmadığından sigortanın belirlediği miktar üzerinden ödeme yapılabilir veya hiç ödeme yapılmayabilir.

Sigorta şirketleri, kendilerine gönderilen evrakları değerlendirip tazminat ödemesi yapmaktadır. Ancak sigorta şirketlerince yapılan değerlendirmeler kimi zaman farklılık göstermektedir. Bu hallerde, sigorta şirketlerinin ödeme yapmasına müteakip 2 yıllık süre içerisinde tazminatın eksik olduğu ileri sürülebilir. Ancak bazı sigorta şirketlerince yapılan uygulamalar mağdurun haklarını sonuna kadar kullanmasının önüne geçmekte olup tazminat talep etme hakkınızın olup olmadığına ilişkin uzman görüşü alınması tavsiye edilmektedir.

Zorunlu Trafik sigortası sadece zarara uğrayan üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni zararları teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır. Kusurlu aracın aynı zamanda KASKO poliçesi bulunması ve bu poliçe kapsamında manevi tazminat taleplerinin teminat altına alınmış olması halinde mağdurlar aynı zamanda bu teminattan da faydalanabileceklerdir. Bununla birlikte kusurlu aracın kasko poliçesinde manevi tazminat bölümünün bulunması durumunda araç sürücüsü ve araç ruhsat sahibinden manevi tazminat talep etme hakkınız vardır.

Tek taraflı bir trafik kazasında, yolcu konumunda olan kişi aracın trafik sigortasından tazminat alabilir. Genel Şartlar kapsamında belirtilen rücu sebeplerinden birinin bulunmaması halinde (yani araç sahibinin alkollü olmaması, ehliyetinin olmaması, aracın sigortasının olmaması halinde) bu tazminat sigorta şirketinden tahsil edilir ve sürücüye veya araç sahibine herhangi bir sorumluluk yükletilmez.

Evet, alınabilir. Daha önce yanlış rapor nedeniyle eksik ödeme alınmış ise ödeme alındıktan sonra 2 yıl içerisinde doğru alınmış bir rapor ile yeniden başvuru yapılıp ödeme alınabilmektedir. Ödeme alındıktan sonra sağlık problemleriniz giderek artar yahut yeni sağlık problemleriniz ortaya çıkarsa süresiz olarak yeniden tazminat almak için başvuru yapabilirsiniz.

Daha Fazla Cevap Bulun!

Müşterilerin en çok hangi soruları sorduğunu sizler için cevapladık!

Fil Hasar Çözüm Merkezi’nin tarihçesinde şahıs ve/veya firmaların hasar ve sonrası karşılaştığı sorunların çözümü amacıyla sektöre yenilik getirmek amacı vardır. Fil Hasar Çözüm Merkezi, Hasar Sonrası Süreç Danışmanlığı sektöründe 10 yıla yakın tecrübeye sahip bir grup tarafından kurulmuştur…

Biz, Filo ve Sigorta pazarındaki potansiyel büyük oyuncuların hızlı ve etkin hasar sonrası süreçleri istediklerinin bilincindeyiz. Bu nedenle, deneyimli kadromuzla, sektörde lider olan teknoloji ve iş süreç hizmetlerini temel alıp, finansal çözümleri sağlamaya odaklanarak Fil Hasar Çözüm Merkezini kurmaya karar verdik.

Bedensel Hasar Canlı Destek