Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

BAŞVURU FORMU

  Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizlilik Bildirimini incelediğimi ve Fil Hazar Çözüm Merkezi ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ediyor ve işbu formdaki kişisel verilerimin Fil Hazar Çözüm Merkezi tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum.

  Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

  Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı, bir trafik kazasında yaralanan veya zarar gören kişilerin haklarını korumak ve zararlarını telafi etmek amacıyla yürürlükte olan hukuki düzenlemeleri ifade eder. Trafik kazaları sonucunda meydana gelen yaralanmalar veya maddi hasarlar nedeniyle mağdur olan kişilere ödenen tazminatlardır.

  Trafik kazaları, araçlar arasında veya araçlar ile yayalar, bisiklet sürücüleri gibi diğer yol kullanıcıları arasında meydana gelebilir. Kazaların sonucunda yaralanan kişiler tıbbi tedavi, rehabilitasyon, gelir kaybı gibi zararlarla karşılaşabilirler. Trafik kazası tazminatı, bu zararların telafisi amacıyla devreye girer.

  Trafik kazası tazminatı genellikle trafik sigortaları tarafından karşılanır. Trafik sigortası, araç sahiplerinin veya sürücülerin, olası trafik kazalarından kaynaklanabilecek maddi ve bedeni zararları karşılamak üzere yaptırdıkları bir sigorta türüdür. Kazaya karışan tarafların trafik sigortaları, kazada yaralanan veya zarar gören kişilere tazminat ödemekle yükümlüdür.

  Trafik kazası tazminatı alabilmek için, kazaya karışan tarafların kusur oranları, kaza raporları, tıbbi belgeler ve diğer kanıtlar değerlendirilir. Tazminat miktarı, kazanın ciddiyetine, yaralanmaların şiddetine, gelir kaybına ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

  Trafik kazası tazminatı hukuki süreçler gerektirebilir ve her ülkenin yasalarına göre farklılık gösterebilir. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı talep etmek isteyen kişiler, konuyla ilgili uzman bir avukattan hukuki danışmanlık alabilirler.

  ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA TALEP EDİLEBİLECEK TAZMİNAT TÜRLERİ NELERDİR?

  Bir trafik kazası sebebiyle ölüm meydana gelmişse, bu kaza ‘ölümlü trafik kazası’ olarak anılmaktadır. Bu kazanın gerçekleşmesinde kusurlu olan kişi, kazada hayatını kaybeden kişinin ölümünden sorumludur. Bu nedenle; ölümlü trafik kazasının meydana getirdiği yasal yükümlülüklere katlanmak zorundadır.

  Meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin yakınları, destekten yoksun kalma tazminatı, hastane – tedavi giderleri ve cenaze giderlerini talep edebilirler. Bununla birlikte manevi tazminat da talep edilebilmektedir.

  Destekten yoksun kalma tabiri parasal nitelikte olabileceği gibi mal ya da hizmet şeklinde de olabilir. Bu tazminata başvuran kişilerin mirasçı olma zorunluluğu yoktur. Önemli olan nokta, üçüncü şahsın ölen kişinin desteğinden yoksun kalması sebebiyle uğradığı zarar ve desteğinden mahrum kaldığının ispat edilmesi gerekmektedir.

  Ayrıca ölüm hemen gerçekleşmemişse, kaza anı ve ölümün gerçekleştiği an arasındaki süre dikkate alınarak hastane – tedavi giderleri, trafik kazası nedeniyle ölüme sebebiyet veren kişiden talep edilebilmektedir.

  Bir başka gider ise hastane ve tedavi giderleridir. Trafik kazası sebebiyle ölen kişinin ölümünden sorumlu olan kişi, ölen kişinin cenaze ve defin giderlerinden de sorumludur.

  YARALANMALI TRAFİK KAZALARINDA TALEP EDİLEBİLECEK TAZMİNAT TÜRLERİ NELERDİR?

  Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı
  Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

  Bir trafik kazası sebebiyle yaralanan kişinin vücudunda meydana gelen zararlardan, o kazanın gerçekleşmesinde kusurlu olan kişi ya da kişiler sorumludur. Bu kazanın gerçekleşmesinde kusurlu olan kişi, kazada meydana gelen bedensel zararlardan sorumludur. Bu nedenle; yaralanmalı trafik kazasının meydana getirdiği yasal yükümlülüklere katlanmak zorundadır.

  Meydana gelen trafik kazası sonucu bedensel zarara uğrayan kişi, tedavi giderleri, kazanç kaybı – geçici iş göremezlik, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan zararlar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararları talep edebilir. Bununla birlikte manevi tazminat da talep edilebilmektedir.

  Tedavi giderleri, bedensel zarara uğrayan kişinin sağlığına kavuşmak için yaptığı tüm masrafları kapsar. Zarar gören kişinin sağlık kurumlarına yaptığı ödemeler, ilaç giderleri, protez masrafları hatta zarar görenin sağlık kurumlarına taşınması için yapılan giderler de bu kapsama girmektedir. Ayrıca zarar gören, bakıcıya muhtaç hale gelmişse bakıcı giderleri de bu kapsama dâhil edilmektedir.

  Yukarıda bahsedilen zarar ve tazminat kalemleri kazada kusurlu araç sürücüsü ile birlikte aracın ruhsat sahibinden de talep edilebilmektedir. Fakat kaza sebebiyle açılan davaların şahsa yönetilmesi sonucu birçok dava reddedilmektedir. Somut olaya göre, zarar gören ve zarar görenin yakınları öncelikle kusurlu aracın sigortacısı olan sigorta şirketine başvurmalı ve poliçe limitini tüketmelidir.

   

  Araç değer kaybı ve bu konularda bize hemen sorularınızı sorabilirsiniz.

  İletişim

  Ayrıcalıklarımızı Keşfedin.

  Kaliteli ve
  Güvenilir Hizmet

  Uzman kadromuz ve danışmanlarımızla danışanlarımıza kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak için çalışmaktayız.

  Hızlı Destek ve
  Sürekli İletişim

  Danışanlarımıza en hızlı ve şeffaf desteği sunmak için çalışmaktayız. Başvuru öncesi ve sonrası tüm süreç içerisinde danışanlarımızı bilgilendirmekteyiz.

  Uzman Kadro ve
  Profesyonel İş Deneyimit

  Alanında uzman ve deneyimli kadromuzla danışanlarımıza en iyi hizmeti sunmaktayız.

  Bedensel Hasar Canlı Destek